แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |||

แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |||

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรักแข็งแรงสมวัย วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 – 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน และคางทูม,…

แพ็กเกจวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

แพ็กเกจวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก (Hand, foot, and mouth disease) ถือเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งผ่านทางการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส…

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B

ไวรัสตับอักเสบ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา…

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ไวรัสHPV ไม่เพียงแต่จะเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ยังรวมไปถึงมะเร็งช่องคลอดอีกด้วย ดังนั้นการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV ให้ครบ ตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคได้

แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |

แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |

เติบโตอย่างปลอดภัยลูกน้อยห่างไกลโรค มาดูแลลูกรักของคุณ ด้วยแพ็คเกจวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้าย ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณได้ ทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กโดยการมอบความรักของพ่อแม่ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับลูกน้อยด้วยอายุ 2 –…

แพ็กเกจวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค)

แพ็กเกจวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค)

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายไม่มียารักษาได้ แต่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง 2 เข็ม ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย ตั้งครรภ์ก็สามารถฉีดป้องกันได้ สามารถป้องกันล่วงหน้าเมื่อถูกสัตว์กัด…