ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี เพิ่มภูมิคุ้มกันปกป้องชีวิต ไวรัสไข้เลือดออกเดงกีมี 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์จะถูกเรียกว่าซีโรไทป์ (Serotype) ได้แก่ DENV-1, DENV-2, DENV-3 DENV-4 โดยส่วนใหญ่แล้วไข้เลือดออกเดงกีมักไม่มีอาการแสดงหรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ในบางรายอาจจะมีอาการรุนแรง จนถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้ และเป็นโรคที่คาดเดาได้ยากว่าใครจะอาการรุนแรงหรือไม่รุนแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทั้ง4สายพันธุ์ เพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียจากโรคไข้เลือดออก