คลินิกและศูนย์รักษา


โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์
คือ ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์ไตเทียม และศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ อีกยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D และเครื่อง EST

แพ็กเกจและโปรแกรมตรวจสุขภาพ


ทีมแพทย์เฉพาะทาง


บุคลากรทางแพทย์ทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการทางแพทย์กับคุณและสมาชิกในครอบครัว เราอยากให้คุณรักสุขภาพ อย่างที่เราอยากดูแลคุณ

ข่าวสารและกิจกรรม


บทความสุขภาพ