เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรักแข็งแรงสมวัย วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 – 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน และคางทูม, วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

baby love vaccine 3