โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายไม่มียารักษาได้ แต่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง 2 เข็ม ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย ตั้งครรภ์ก็สามารถฉีดป้องกันได้ สามารถป้องกันล่วงหน้าเมื่อถูกสัตว์กัด ด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1 เข็ม ร่างกายก็จะได้ภูมิต้านทานที่สูงพอจะป้องกันโรคอย่างได้ผล โดยไม่ต้องฉีดเซรุ่มร่วมด้วยหรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุ่มรอบ ๆ แผล

rabies vaccine