ไวรัสตับอักเสบ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรัง เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยสามารถติดต่อได้จาก ผ่านทางการคลอด การสัมผัสเลือดหรือแผลเปิดของผู้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ การใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ขอมอบความห่วงใยด้วยแพ็กเกจไวรัสตับอักเสบ A และ B เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A และ B โดยการฉีดวัคซีนรวมในเข็มเดียวกัน สำหรับช่วงอายุ 1-15 ปี (ฉีด Twinrix 2 เข็ม) สำหรับช่วงอายุ 16 ปี ขึ้นไป (Twinrix 3 เข็ม)

hepatitis vaccine