โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล กำลังรับสมัครบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

” มั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา “

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีความรู้ ความชำนาญในงานห้องคลอด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกห้องคลอด อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกห้องผ่าตัด อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกผู้ป่วยใน อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกผู้ป่วยนอก อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาล PN,NA
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
 • มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานกายภาพบำบัด อย่างน้อย 1 ปี

สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์ : 042-611222 ต่อ 161 โทรศัพท์มือถือ 091-865-4012
อีเมล : hr@mukinter.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ