แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |||

แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |||

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรักแข็งแรงสมวัย วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 – 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน และคางทูม,…

แพ็กเกจส่องกล้อง

แพ็กเกจส่องกล้อง

แผลภายนอกยังพอมองเห็นได้แต่แผลภายในกว่าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีอาการ ซึ่งบางครั้งก็สายไปเสียแล้ว โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วย “อาการปวดท้อง” ทำให้หลายครั้งผู้ป่วยสับสนและแยกโรคไม่ออก “การส่องกล้องทางเดินอาหาร” จึงเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่จะช่วยให้แพทย์ค้นหาสาเหตุของอาการได้อย่างเจาะลึก และรักษาได้อย่างตรงจุด

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร

เตรียมความพร้อมรับลูกน้อยตั้งแต่วันนี้ กับแพ็กเกจตรวจก่อนมีบุตร และคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยากเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร

แพ็กเกจวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

แพ็กเกจวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก (Hand, foot, and mouth disease) ถือเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งผ่านทางการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส…

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B

ไวรัสตับอักเสบ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา…