ไวรัสHPV ไม่เพียงแต่จะเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ยังรวมไปถึงมะเร็งช่องคลอดอีกด้วย ดังนั้นการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV ให้ครบ ตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคได้

hpv vaccine