ติดต่อเรา

FIND OUR CONTACT INFORMATION

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง”

ที่อยู่

87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

อีเมล

MUKINTER@MUKINTER.COM

โทรศัพท์

+66(0) 4261 1222
+856(0) 3 0999 5997 (เบอร์ลาว)

ติดต่อ-สอบถาม

หากมีคำแนะนำ หรือข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง”