ตับอักเสบเป็นภาวะที่มีการอักเสบเกิดจากการทำลายเนื้อเยื่อ ทำให้การทำหน้าที่ต่างๆ ของตับผิดปกติ นำไปสู่การเจ็บป่วยไม่สบาย โรคตับอักเสบเป็นโรคที่รู้จักกันมานานยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ทุกวัย ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ขณะที่ส่วนน้อยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมา คือ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคตับอักเสบ คือ การติดเชื้อไวรัสรองลงมาเกิดจากสุรา ยาบางชนิด ฯลฯ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ เชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็น

  • ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ
  • ไวรัสตับอักเสบชนิด บี
  • ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี
  • ไวรัสตับอักเสบชนิด ดี
  • ไวรัสตับอักเสบชนิด อี
what-is-hepatitis

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ
โทรศัพท์ : 042-611222
เบอร์ลาว 030-9933899