แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B

ไวรัสตับอักเสบ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา…