hemo-center
ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ปัญหาโรคไต รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้ ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญ เมื่อไตทำงานผิดปกติในที่สุดจะทำให้เกิดไตวาย หรือภาวะไตล้มเหลวได้

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ปัญหาโรคไต รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้ ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญ เมื่อไตทำงานผิดปกติในที่สุดจะทำให้เกิดไตวาย หรือภาวะไตล้มเหลวได้

เทคโนโลยีทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ปัญหาโรคไต รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้ ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญ เมื่อไตทำงานผิดปกติในที่สุดจะทำให้เกิดไตวาย หรือภาวะไตล้มเหลวได้

แพทย์ประจำศูนย์