พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต

เลขที่ใบประกอบ : 28182

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

” ปัญหาโรคไต รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้ ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญ เมื่อไตทำงานผิดปกติในที่สุดจะทำให้เกิดไตวาย หรือภาวะไตล้มเหลวได้ “