ฤดูหนาวนี้ต้องระวัง! อากาศแบบนี้จะทำให้ร่างกายป่วยได้ง่ายกว่าปกติ ช่วงอากาศที่เย็นเป็นเวลาที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการป่วยหรือสุขภาพไม่แข็งแรง จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคต่างๆ และป้องกันการเจ็บป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงแต่เนิ่นๆ กัน