ไวรัส RSV ภัยร้ายของลูกน้อย พ่อแม่ควรรู้ไว้วิธีป้องกันไวรัส RSV ให้ไกลจากลูก ไวรัสRSV เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นในหมู่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีอาการคล้าย ๆ ไข้หวัด สามารถติดต่อทางการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งหรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง โรค RSV จะอันตรายมากหากเด็กมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ไวรัส RSV ภัยร้ายของลูกน้อย