หนึ่งในความกังวลใจของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์คงหนีไม่พ้นกลัวลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) ทำให้เด็กมีปัญหาด้านร่างกาย พัฒนาการ และสติปัญญา เด็กในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมเกิดได้กับคุณแม่ทุกอายุ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเด็กดาวน์ซินโดรมจะเกิดจากแม่อายุมากกว่า 35 เท่านั้น เนื่องจากแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุน้อย โดยพบว่าในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 100 คน จะคลอดจากแม่อายุมากกว่า 35 เพียง 25-30 คน อีก 70-75 คน เกิดจากแม่ที่มีอายุน้อย แม้แม่ที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงที่จะมีลูกดาวน์ซินโดรมสูงกว่า แต่เนื่องจากแม่เหล่านี้มีจำนวนน้อย ประกอบกับแม่อายุมากมักจะได้รับการแนะนำจากแพทย์ให้ตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์อยู่แล้ว คุณแม่ทุกคนควรตรวจหาอาการดาวน์ซินโดรมแม้ว่าคุณแม่จะอายุน้อยก็ตาม

quadruple marker test