โรคภูมิแพ้ เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่ามีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 3 – 4 เท่า ในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โดย 1 ใน 3 ของเด็กไทยเป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และ 1 ใน 6 เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เพื่อที่คุณพ่อและคุณแม่จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ทราบถึงสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ดี และมีประสิทธิภาพสูง

prediactric 27 allergens