นายแพทย์หาญ สุฉันทบุตร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนต้นแบบแห่งวงการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ในงาน 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 75 ปี แพทย์จุฬาฯ เพื่อคุณค่าของทุกชีวิต