สร้างเกราะเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ เพื่อดูแลสุขภาพคุณและคนที่คุณรัก โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม” เกิดจากสาเหตุของการติดจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ ที่เรียกว่า เชื้อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งมีกว่า 90 สายพันธุ์ ไม่เพียงเท่านี้เชื้อนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาได้อีก ได้แก่ การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง และการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งโรคปอดอักเสบนี้ปัจจุบันสามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine)

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง
Pneumococcal vaccine