คลินิกกุมารเวช
ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ป้องกันโรคร้ายให้ลูกรัก ด้วยการฉีดวัคซีน นอกจากนมแม่จะเป็นวัคซีนจากธรรมชาติที่สร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างจากเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้ว การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการให้วัคซีนพื้นฐานแก่ลูก เป็นอีกวิธีจะทำให้ลูกน้อยของคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยวัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็กๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่างๆ ลดลงอย่างมากทั้งยังลดความพิการและการเสียชีวิต เด็กๆ จึงมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย

การบริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ป้องกันโรคร้ายให้ลูกรัก ด้วยการฉีดวัคซีน นอกจากนมแม่จะเป็นวัคซีนจากธรรมชาติที่สร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างจากเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้ว การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการให้วัคซีนพื้นฐานแก่ลูก เป็นอีกวิธีจะทำให้ลูกน้อยของคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยวัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็กๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่างๆ ลดลงอย่างมากทั้งยังลดความพิการและการเสียชีวิต เด็กๆ จึงมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย

เทคโนโลยีทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ป้องกันโรคร้ายให้ลูกรัก ด้วยการฉีดวัคซีน นอกจากนมแม่จะเป็นวัคซีนจากธรรมชาติที่สร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างจากเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้ว การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการให้วัคซีนพื้นฐานแก่ลูก เป็นอีกวิธีจะทำให้ลูกน้อยของคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยวัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็กๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่างๆ ลดลงอย่างมากทั้งยังลดความพิการและการเสียชีวิต เด็กๆ จึงมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย

แพทย์ประจำศูนย์