โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล บริจาครถ Ambulance

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ส่งมอบบริจาครถ Ambulance ให้กับสมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี คุณก้องไกล สุฉันทบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร เป็นผู้มอบบริจาค