คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ แขวงสะหวันะเขต สปป.ลาว

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2565
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2565