โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรม “ปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)” เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมให้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วและปลอดภัย