ตรวจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตรวจโดยวิธีการเจาะเลือด ไม่จำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ชนิด Anti-histamine ทราบผลตรวจภายใน 7 วัน

inhalation 20 allergens