คุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่? สูบบุหรี่ เบาหวาน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อายุมากกว่า 45 ปี อย่ารอจนสายเกินแก้ ดูแลสุขภาพหัวใจด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Heart II

healthy heart 2