โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานของเนื้อเยื่อของสมอง พบมากในผู้สูงอายุ หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตในประจำวันได้

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล