บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1 การรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระดับองค์กร จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด