นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป

เลขที่ใบประกอบ : 46765

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

” การผ่าตัดเพื่อรักษา หมอพร้อมดูแลตรวจรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ทั้งการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการผ่าตัด การรักษาโรคทางด้านศัลยกรรม ตรวจโดยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ผ่าตัดทั่วไปและผ่าตัดโดยการส่องกล้อง “