นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

เลขที่ใบประกอบ : 5048

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

” เราพร้อมดูแลสุขภาพของคุณเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรง เข้าใจสภาพแวดล้อม ปัจจัยในการเจ็บป่วย โรคพันธุกรรม เป็นแพทย์คนแรกที่จะดูแลคุณและครอบครัวเมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถดูแลปัญหาสุขภาพของทุกเพศ ทุกวัย ทุกโรค จนครบจบกระบวนการ “