นพ.นคร บุญแต่ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เลขที่ใบประกอบ : 13922

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

” เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยกล้องนวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคนิ่ว คุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปนปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากคุณมีอาการเหล่านี้ ถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรได้รับการตรวจเพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค “