ตรวจคัดกรองมะเร็งรู้เร็วรักษาได้ สุขภาพ เป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้ แต่นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็ง ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเป็นมะเร็งอย่างน้อย 3 ปีหนึ่งครั้ง หากผลตรวจปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้

cancer screening