ผ่าตัดเส้นฟอกไต แพ็กเกจเหมาจ่าย AVF/AVG ผ่าตัดทำเส้นฟอกไตเปลี่ยนชีวิตใหม่ ใช้สิทธิ์เบิกค่าผ่าตัดได้ ไม่ต้องรอคิวทำนาน ทำไมต้องผ่าตัดทำเส้นเลือด ? การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเที่ยมเป็นการล้างของเสียออกจากร่างกายทดแทนไตเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้ โดยอาศัยเส้นฟอกไตนำเลือดออกจากร่างกายไปผ่านตัวกรองนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง การมีเส้นเลือดที่ดีช่วยให้การฟอกเลือดมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ร่างกายที่แข็งแรงดังเดิม