โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ขอแสดงความยินดี เนื่องในวาระโยกย้ายราชการ ของท่านผู้พิพากษาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศาลในกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในโอกาสนี้ด้วย