โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่