โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชันแนล ได้เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 โดยกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ได้แก่ ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ต้นยางนา ต้นทองอุไร ณ ที่พักสงฆ์ ภูฮังรังสี ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร