โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร