วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทำโครงการ “ปันฝัน ปันสุข มุกอินเตอร์ช่วยน้อง” โดยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ยา สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จาก 7 อำเภอ อำเภอละ 1 โรงเรียน โดยในครั้งนี้ได้มอบให้กับโรงเรียน บ้านบะ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร