โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ครบรอบ 28 ปี บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง