Packages

วันจันทร์, 04 เมษายน 2559 14:30

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เช็คความพร้อม ก่อนร่วมเดินทางกัน ไปตลอดชีวิต ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักนี้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนคู่รักมาตรวจเช็คสุขภาพกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่อง…
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 09:30

แพ็กเกจส่องกล้อง

        แผลภายนอกยังพอมองเห็นได้ แต่แผลภายในกว่าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีอาการ ซึ่งบางครั้งก็สายไปเสียแล้ว โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วย “อาการปวดท้อง” ทำให้หลายครั้งผู้ป่วยสับสนและแยกโรคไม่ออก “การส่องกล้องทางเดินอาหาร” จึงเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่จะช่วยให้แพทย์ค้นหาสาเหตุของอาการได้อย่างเจาะลึก และรักษาได้อย่างตรงจุด…
วันจันทร์, 04 เมษายน 2559 14:28

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

        ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B virus; HBV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายอย่างยิ่ง หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา…
วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 09:11

แพ็กเกจฝากครรภ์

        ฝากครรภ์... เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลลูก และสุขภาพคุณแม่ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ และให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่และลูกน้อย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์และการตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ความแข็งแรงของทารถว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่และที่สำคัญ…
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 08:35

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6-12 เดือน

    เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกรักแข็งแรงสมวัย วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน…
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 09:22

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

        จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2562 ระยะเวลา 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม )มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 77,575…
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 09:56

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

        วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( ชนิดก่อนสัมผัสโรค ) โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย ไม่มียารักษาได้ แต่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง…
        เพราะการป้องกันดีกว่ารักษา โรคปอดอักเสบ พบได้บ่อยในคนทั่วไปและคนทุกวัย มีโอกาสพบได้มากขึ้นในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง นับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อ โดยเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก…
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 09:40

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

        วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก…
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2559 11:20

Stone Screening Program

        คุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่? ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากคุณมีอาการเหล่านี้ถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ…
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 09:23

Standard Program

        สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต หากเราไม่สังเกตเห็น หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู ก็มิอาจรู้ได้ แต่หากเราตรวจเช็ค และพบว่ามีอาการบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น…
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 09:23

Smart Health Program

    โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรอง…
วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2559 17:05

Program Healthy Heart |

        หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ การทำงานของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่หลักในการสูบฉีดโลหิตที่อุดมไปด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้พลังงาน สุขภาพหัวใจที่ดีจึงนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง บ่อยครั้งที่เราอาจลืมดูแลอวัยวะที่สำคัญนี้ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนกพร้อมดูแลหัวใจของคุณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยแพ็กเกจการตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อหัวใจที่แข็งแรง…
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 11:08

Program Healthy Heart II

        หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน? และคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ สูบบุหรี่ อ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อายุมากกว่า 45 ปี…
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 15:49

Package Baby Love Vaccine |

        เติบโตอย่างปลอดภัย ลูกน้อยห่างไกลโรค มาดูแลลูกรักของคุณ ด้วยแพ็คเกจวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้าย ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณได้ ทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กโดยการมอบความรักของพ่อแม่ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับลูกน้อยด้วยอายุ 2…
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 16:05

Package Baby Love Vaccine II

    สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก.. ด้วย Package Baby Love Vaccine || สำหรับเด็กอายุ 2 - 6…

Please publish modules in offcanvas position.