สั่งพิมพ์หน้านี้
วันพุธ, 20 มกราคม 2559 11:27

Pediatrics

doctor pennapa

          กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีความพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก ให้วัคซีนในเด็กตามตารางและวัคซีนเสริมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตัววัคซีน

อ่าน 8541 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 11:09