คุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่? ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากคุณมีอาการเหล่านี้ถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร ควรได้รับการตรวจเพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค

stone screening