ไข้หวัดใหญ่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ติดต่อง่ายแต่ป้องกันได้ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Influenza vaccine