รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
บริษัท เอไอเอ 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (มีทั้งตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส โอ เอส เซอร์วิส ออฟฟิช ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเอสเอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นท์ (ประกันอุบัติเหตุ) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเอ็มจี (อ๊อกซิน่า) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมดิลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขานครพนม
บริษัท เอเชียน แอสซิสแต้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอ จี อี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอสซิสแต้นซ์ อัลลายแอ็นซ์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AA internationnal
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
Allianz General Laos
บจก.อินเตอร์พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์
บจก.เอดับเบิลยู พี เซอร์วิส (ประเทศไทย)
บมจ.ไทยไพบูลย์ ประกันภัย
บมจ.ไทยพาณิชย์ นิวยอร์ค ไลฟ์ ประกันชีวิต
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด(มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บมจ.อินทรประกันภัย
บริษัท โชคชัย ประกันภัย จำกัด สปป.ลาว
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
บริษัท เพรสทีจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย
บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (สำหนักงานใหญ่)
บริษัท โตโกจายา ลาว ประกันภัย จำกัด
บริษัท บางกอก สหประกันภัย จำกัด
บริษัทม ลูม่า ร์ จำกัด