โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรอง และป้องกัน 11 โรคอันตราย อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 042-611222 ,030-9006364 (เบอร์ลาว)
Line ID : mukinter_info