โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

เช็คความพร้อม ก่อนร่วมเดินทางกัน ไปตลอดชีวิต ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักนี้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนคู่รักมาตรวจเช็คสุขภาพกับโปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่อง และอื่นๆรวม 11 รายการ

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 042-611222 ,030-9006364 (เบอร์ลาว)
Line ID : mukinter_info