แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD) และไข้หวัดใหญ่

เพราะการป้องกันดีกว่ารักษา โรคปอดอักเสบ พบได้บ่อยในคนทั่วไปและคนทุกวัย มีโอกาสพบได้มากขึ้นในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง นับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อ โดยเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ (พบได้เป็นส่วนใหญ่) และปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ผู้ป่วยจึงมีอาการแสดงและความรุนแรงของโรคในลักษณะแตกต่างกันไป และบางครั้งอาจพบปอดอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ อีกด้วย โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอด...อักเสบ (IPD)
เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD)

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 042-611222 ,030-9006364 (เบอร์ลาว)
Line ID : mukinter_info