โปรแกรม Healthy Heart ||

หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน? และคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ สูบบุหรี่ อ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อายุมากกว่า 45 ปี อย่ารอจนสายเกินไปหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ การทำงานของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่หลักในการสูบฉีดโลหิตที่อุดมไปด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้พลังงาน สุขภาพหัวใจที่ดีจึงนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง บ่อยครั้งที่เราอาจลืมดูแลอวัยวะที่สำคัญนี้ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนกพร้อมดูแลหัวใจของคุณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยโปรแกรม HEALTHY HEART II เพื่อสุขภาพและหัวใจที่แข็งแรง ในราคา 3,900 บาท

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 042-611222 ,030-9006364 (เบอร์ลาว)
Line ID : mukinter_info