แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

เจากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2562 ระยะเวลา 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม )มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 77,575 ราย เสียชีวิต 81 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 5-14 ปี รองลงมาคือ 15-34 ปี และแรกเกิด -4 ปี ตามลำดับ ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการที่มีวัคซีนเข้ามาช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงมอบความห่วงใยด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ควบคุมโรคได้ถึง 6 ปี เมื่อฉีดครบ 3 เข็ม ในราคา 10,500 บาท จากราคาปกติ 11,400 บาท เพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียจากโรคไข้เลือดออก

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 042-611222 ,030-9006364 (เบอร์ลาว)
Line ID : mukinter_info