แพ็จเกจตรวจระดับวิตามินในร่างกาย

ตรวจระดับวิตามินในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินที่เพียงพอและเหมาะสม และส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนควบคุมระดับน้ำตาลและควบคุมความดันโลหิตสูง โดยมีการตรวจวัดระดับวิตามินต่างๆ ในร่างกาย จัดวิตามินเสริมสำหรับวิตามินส่วนที่ขาดให้เพียงพอและเหมาะสมตามเฉพาะแต่ละบุคคล